ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ : ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ।

Advertisements